Algemeen

Inleiding

Basisschool Al Ihsaan is een Nederlandse school gesticht op Islamitische grondslag. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, mits de identiteit van de school gerespecteerd wordt.

De school telt ongeveer 230 leerlingen. De leerlingen komen voornamelijk uit Lelystad, een enkeling woont buiten Lelystad. In de schoolgids en andere documenten treft u veel informatie aan over de school. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen op onze school. Via onderstaande adresgegevens kunt u contact met ons opnemen dan wel via het contactformulier op deze website.

Basisschool Al Ihsaan
Schor 7
8224 CM Lelystad
Telefoon: 032-0213849
Email: info@ibsalihsaan.nl

Betekenis Al Ihsaan

Al Ihsaan komt van het Arabische woord “Ahsana”, wat betekent: “de dingen beter doen”. Al Ihsaan betekent dus letterlijk “het beste” doen. Een prachtig woord en een ambitieuze instelling. Al Ihsaan is het hoogste niveau waarmee je het dichtste bij Allah staat. Het is Allah eren alsof je Hem echt ziet. Al Ihsaan staat tevens voor perfectie: het uitvoeren van dat wat Allah wil. Het staat ook voor elke nobele handeling, elke nobele spirituele intentie, elke goede daad, élke daad doordrongen van zuivere intentie en naastenliefde. Al Ihsaan is het mooiste wat je in de Islam kunt volbrengen. Het staat voor het uiterst authentieke, het meest belangrijke in het leven.

Drie redenen waarom basisschool Al Ihsaan streeft naar ‘Al Ihsaan’

Ten eerste is het een gebod van Allah:

“Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid en wel te doen (aan anderen) en te geven aan de verwanten; en Hij verbiedt zedeloosheid, kwaad en opstand. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.”

Ten tweede; Allah houdt van ‘Al-moehsinien’, dat zijn de mensen die al Ihsaan in al hun handelingen toepassen, de weldoeners dus. Al Ihsaan is het hoogste niveau van geloof dat bereikt kan worden. Allah heeft daarover gezegd:

“….. en doet goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief.” 

“En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Ibrahim de oprechte? Allah nam Ibrahim tot vriend.” 

Tenderde;Allah beloont de weldoeners en laatde beloning van dezen niet verlorengaan:

“Wat betreft degenen die geloven en goede werken doen, voorwaar, wij doen de beloning dergoeden niet verloren gaan.”

“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.”