Algemeen

(Regiegroep) Ouderbetrokkenheid 3.0

Inleiding

In het schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het traject ouderbetrokkenheid 3.0. Na een geslaagde samenwerkingsdag met ouders is een regiegroep gevormd bestaan uit ouders en personeelsleden. De regiegroep heeft de ambitie de ouderbetrokkenheid op de school te versterken door in ieder geval zorg te dragen voor realiseren van de tien criteria van ouderbetrokkenheid 3.0. In deze ambitie wordt de school gesteund door de deskundige op dit gebied, Peter de Vries (onderwijsadviesbureau CPS). In onderstaande treft u de namen van de leden van de regiegroep en vervolgens de tien criteria.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit de volgende personen:

NaamGeleding
Peter de VriesDeskundige CPS
Hafida el HamouchiOuder
Ouahiba LaoukiliOuder
Amoorah KartoubiOuder
Najat MansouriOuder
Meryem AchlaouchiPersoneel
Nabila BenkaddourPersoneel
Samira ChellahPersoneel
Janet KleenePersoneel
Khalid MouhmouhPersoneel
Khadija LoukiliPersoneel
Samira SbaaPersoneel
Erica CleefContactpersoon peuterspeelzaal "de Piraat"
Amani MontassrContactpersoon "leren gaat thuis door"

De regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0 is bereikbaar via het e-mailadres: regiegroep@alihsaanschool.nl

Tien criteria op ouderbetrokkenheid 3.0

Deze visie wordt middels de tien criteria geconcretiseerd. Onze school doet er alles aan deze criteria schooleigen te maken:

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.