Al Ihsaan

Een andere Noorscholen Sites site

GebedstijdLelystad | Fadjr 06:42

Al Ihsaan

Identiteit, integriteit & authenticiteit 

Grootse resultaten komen voort uit grootse ambities.

Over Al Ihsaan

De school telt ongeveer 170  leerlingen. De leerlingen komen voornamelijk uit Lelystad, een enkeling woont buiten Lelystad. In de schoolgids en andere documenten treft u veel informatie aan over de school. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen op onze school. Via onderstaande adresgegevens kunt u contact met ons opnemen dan wel via het contactformulier op deze website.

Documenten

Bekijk onze schoolgids voor meer informatie over Al Ihsaan. Zo blijf jij altijd up to date en goed geïnformeerd.

Mededelingen

Bekijk onze mededelingen om actueel te blijven van onze activiteiten.

Agenda

Bekijk onze agenda om te weten wanneer de eerst volgende activiteiten, festiviteiten, studiedagen etc zijn.

Vertrouwenspersoon

Wanneer er klachten zijn dienen deze klachten zo spoedig mogelijk met desbetreffende persoon opgelost te worden. Het gesprek aangaan is hierin erg belangrijk. Mocht dit geen effect(meer) hebben, dan kan er contact gezocht worden met een interne vertrouwenspersoon.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Nadir Kaddouri en Hanan Ben Ayad. Je kan bij deze personen terecht om vertrouwelijk informatie te delen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke, of werk gerelateerde situaties. De vertrouwenspersoon kan samen met jou de situatie reflecteren en zo nodig adviseren over vervolgstappen.

Anti-pestcoördinator

Onze anti-pestcoördinator Yasemin Yazir gaat preventief en reactief te werk om pesten tegen te gaan. Zij is het aanspreekpunt wanneer er gepest wordt, of dit wordt vermoed. De anti-pestcoördinator kan attent worden gemaakt op pesten door leerlingen, ouders en collega’s.

|

Betekenis Al Ihsaan

Al Ihsaan komt van het Arabische woord “Ahsana”, wat betekent: “de dingen beter doen”. Al Ihsaan betekent dus letterlijk “het beste” doen. Een prachtig woord en een ambitieuze instelling. Al Ihsaan is het hoogste niveau waarmee je het dichtste bij Allah staat. Het is Allah eren alsof je Hem echt ziet. Al Ihsaan staat tevens voor perfectie: het uitvoeren van dat wat Allah wil. Het staat ook voor elke nobele handeling, elke nobele spirituele intentie, elke goede daad, élke daad doordrongen van zuivere intentie en naastenliefde. Al Ihsaan is het mooiste wat je in de Islam kunt volbrengen. Het staat voor het uiterst authentieke, het meest belangrijke in het leven.

Ten eerste:

“Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid en wel te doen (aan anderen) en te geven aan de verwanten; en Hij verbiedt zedeloosheid, kwaad en opstand. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.”

Ten tweede:

Allah houdt van ‘Al-moehsinien’, dat zijn de mensen die al Ihsaan in al hun handelingen toepassen, de weldoeners dus. Al Ihsaan is het hoogste niveau van geloof dat bereikt kan worden. Allah heeft daarover gezegd: “….. en doet goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief.”

“En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Ibrahim de oprechte? Allah nam Ibrahim tot vriend.”

Ten derde:

Allah beloont de weldoeners en laatde beloning van dezen niet verlorengaan: “Wat betreft degenen die geloven en goede werken doen, voorwaar, wij doen de beloning dergoeden niet verloren gaan.”

“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.”