Ouderparticipatie – klassenouders

Ouderparticipatie door inzet van klassenouders
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school  spreken we van (informele) ouderparticipatie, eigenlijk gewoon vrijwilligerswerk door ouders. Ouderparticipatie zorgt voor contacten tussen leerkrachten en ouders en dit leidt weer tot ouderbetrokkenheid, want door ouderparticipatie komen ouders gemakkelijker in contact met leerkrachten.

Ouderparticipatie heeft alleen maar succes wanneer het gelijkwaardige en gezamenlijke projecten van school en ouders zijn. Ouders doen dus niet de ‘klusjes’ voor de school, maar werken en denken mee aan de beste projecten voor hun kinderen. Enkele aandachtspunten om het succes te vergroten:

  • Welkom, waardering, verbondenheid
  • Effectief communiceren
  • Gelijkwaardigheid in besluitvorming
  • Samenwerking

Taken klassenouders
De klassenouder is ter ondersteuning van de groepsleerkracht bij feesten, festiviteiten, excursies enzovoorts. Bij de organisatie van de activiteiten is het de bedoeling de klassenouder hierbij te betrekken. In het kader van vergroten ouderparticipatie is dit niet vrijblijvend. De klassenouder heeft geen specifieke taken. Het is aan de leerkracht om de klassenouder ter ondersteuning van de verschillende activiteiten te benaderen. Het is dan aan de klassenouder om in te schatten in hoeverre dit zij zelf kan, dan wel de ondersteuning op een andere manier mogelijk wil maken. De ouderraad is het aanspreekpunt voor de klassenouder. De namen van de ouderraadsleden zijn dikgedrukt.

Overzicht klassenouders 
Groep 1: Ouarda, moeder van Aya 
Groep 1/2: Yesmina, moeder van Mohammed 
Groep 2: Khadija, moeder van Daoud en Soulayman 
Groep 3A: Sanae, moeder van Layanah 
Groep 3B: Fadua, moeder van Junaid & Aziza, moeder van Zaid
Groep 4: Faiza, moeder van Ismail
Groep 5A: Saloua, moeder van Ramla & Fadoua, moeder van Youssef 
Groep 5B: Fatiha, moeder van Ismail 
Groep 6: Firdous, moeder van Youssra 
Groep 6/7: Farah, moeder van Hafsa & Fatima, moeder van Youssef 
Groep 8: Nora, moeder van Ayoub

Was this helpful?