Ouderbetrokkenheid

In het schooljaar 2016 – 2017 heeft basisschool Al Hambra de basis gelegd voor educatief partnerschap met ouders. Er is vooral geïnvesteerd in contact, visieontwikkeling, structuur en hoe we invulling willen geven aan de ouderbetrokkenheid op onze school. Het resultaat hiervan is dit beleidsplan ouderbetrokkenheid. Hierin kunt u lezen over onze ouderpopulatie (hoofdstuk 1), waarom wij het belangrijk vinden om te investeren in ouderbetrokkenheid (hoofdstuk 2) en wat onze visie daarop is.

Klik hier voor ons beleidsplan ouderbetrokkenheid

Was this helpful?

Thank you for your upload