De leden

·         De leden van de MR

De Medenzeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Drie ouders en drie leerkrachten:

–          Tarik Mouhmouh (voorzitter)

Tarik, geboren en opgegroeid in Amsterdam, is vader van twee zoons Daoud en Soulayman uit groep 1C. Na de opleiding ‘Business IT & Management’ te hebben afgerond, heeft hij de stap gemaakt naar de zorg. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met het opstellen van adviezen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen en informatiesystemen bij huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners en zorginstellingen met behulp van IT-mogelijkheden.

Tarik aan het woord

Sinds vorig schooljaar vervul ik een rol binnen de MR van Al Hambra. Ik blijf het fascinerend vinden wat een bijzondere omgeving een basisschool is! Het lijkt wel een soort mini-maatschappij waar je allerlei zaken in het klein terugziet die ook in de ‘grote wereld’ voorkomen.

Het begint allemaal thuis én op de basisschool. Hier moeten wij de kinderen voorbereiden op deelname aan onze interessante, maar ingewikkelde, maatschappij. Daar moeten zij onderwijs krijgen dat ze een kans geeft op een baan die bij hen past. In ieders belang, maar vooral in hun belang.

Het is niet alleen de taak van de meester of juf om hier een bijdrage aan te leveren en het kind wegwijs te maken; de ouder heeft buitenshuis ook zijn verantwoordelijkheden. Ik vind het daarom belangrijk om als ouder op een of andere manier betrokken te zijn bij de school van mijn zoons. Verder moet ik toegeven dat ik het stiekem ook leuk vind om even kind te mogen zijn J.

Vanuit de MR hoop ik mee te kunnen denken over het beleid van Al Hambra waarvoor het natuurlijk ook van belang is om signalen te krijgen van ouders. Omdat ik deze rol mag vervullen namens de ouders, roep ik u op om zaken te melden die binnen de MR aan de orde zouden moeten komen. Ik vertegenwoordig graag uw stem!

Meer weten? Spreek mij gerust aan!
Tot ziens op het schoolplein!

 

–          Aicha Fachtala (secretaris)

Ik ben Aicha Fachtala en sinds de start werkzaam op Al Hambra. Voor de meeste van u zal ik dan ook een bekend gezicht zijn.  Ik ben lid van de MR omdat ik wil meedenken over het beleid op onze school en een bijdrage wil leveren aan het transparant maken van het beleid. Vanuit de MR heb ik de ambitie een sparringpartner van de directie te kunnen zijn. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan de fijne school die we hebben.

–          Abdeljalil Sayfaoui (penningmeester)

Ik ben Abdeljalil Sayfaoui. Naast dat ik godsdienstleerkracht ben in de bovenbouw, ben ik ook identiteitscoördinator van stichting Noor. Dit houdt in dat ik beleidsplannen en protocollen schrijf over de identiteit op de scholen van stichting Noor. Ik ben werkzaam sinds het begin op Al Hambra. Ik heb Al Hambra sterk zien worden. De reden dat ik in de MR wil zitten, is omdat ik Al Hambra nog sterker wil maken. In het belang van de toekomst van onze kinderen, ons leven en onze ummah moeten we investeren in Al Hambra. Moge Allah swt ons bijstaan en onze zegeningen verdubbelen!

–          Ilyas Aynloualid (mr-lid)

Mijn naam is Iliass Aynloualid. Ik ben 33 jaar en vader van 3 kinderen (Mohamed rayan in groep 4 en Ouzair in groep 1). Mijn andere zoontje is nog niet leerplichtig.
Als betrokken ouder kom ik regelmatig bijeen met andere vaders om zaken omtrent school te bespreken (de zogenaamde vadercomité/vaderraad). Samen met Tarik Mouhmouh en Ismail Amghar vormen wij de oudergeleding van de huidige MR. Wij met zijn 3-en enorm gedreven om een sterke, actieve MR neer te zetten die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het schoolbeleid. Uiteraard doen we dit in samenwerking met de directie, leerkrachten én de betrokkenheid van ouders. Wij kijken er naar uit om dit te realiseren en we zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen die velen van u in ons hebben gelegd. Wa billaahi tawfieq!

–          Ismael Amghar (mr-lid)

Ik ben Ismaël Amghar, vader van Zakaria (groep 5), Assia (groep 3) en Saffiya. Als vader zie ik dat de rol van ouders op de eerste plaats komt. Maar ook zeker de basisschool en leerkrachten spelen een belangrijke rol in de gezonde ontwikkeling van een kind.
In de MR zal ik jullie standpunten kritisch en vanuit een open vizier vertegenwoordigen. Dit binnen de grenzen van de schoolvisie en in samenspraak met de leerkrachten. Met de motto: ‘Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen’ hoop ik de bijdrage te kunnen leveren die ouders van mij mogen verwachten.

–          Hanane Kantouh (mr-lid)
(momenteel is Hanane met verlof. Judith Bijkersma neemt haar rol tijdelijk over)

Mijn naam is Hanane en ik ben de leerkracht van groep 8. Sinds 2013 ben ik werkzaam op Al Hambra. Naast dat ik een leerkracht ben, ben ik ook schoolopleider. Momenteel ben ik bezig om een opleiding te volgen om leerkrachten goed te begeleiden hoe ze een stagiaire moeten begeleiden. Dit doe ik met alle plezier. Ik hoop dat we hiermee ook de studenten en scholieren een leerrijke omgeving kunnen bieden. Mijn wens is om van Al Hambra een sterke, prachtige school te maken. Dit gaat ons lukken, mits we samenwerken. Dit is een van mijn beweegredenen waarom ik mijn bijdrage wil leveren in de MR. We vormen allemaal een belangrijk onderdeel in het leven van onze kinderen. Daar is ieder zich bewust van. Nu is het tijd dat we er ook wat samen mee gaan doen!

Was this helpful?

Thank you for your upload