Schooltijden

Om onze onderwijstijd goed te kunnen benutten is het van belang dat uw kind op tijd op school komt. Wij noteren alle  kinderen welke te laat binnenkomen. Indien uw kind structureel te laat komt, wordt u uitgenodigd op gesprek bij onze directeur en/of de leerplichtambtenaar.

Schooltijden locatie Aziëlaan (groepen 1 t/m 5)
maandag 8.30 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 15.15 uur
donderdag 8.30 – 15.15
vrijdag 8.30 – 12.00 

Schooltijden locatie Afrikalaan (groepen 6 t/m 8)
maandag 8.15 – 15.00
dinsdag 8.15 – 15.00
woensdag 8.15 – 15.00
donderdag 8.15 – 15.00
vrijdag 8.15 – 15.00