De leden

versie januari 2019

  • De leden van de MR

De Medenzeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Drie ouders en drie leerkrachten:

Abdeljalil Sayfaoui (penningmeester)
Ik ben Abdeljalil Sayfaoui. Naast dat ik godsdienstleerkracht ben in de bovenbouw, ben ik ook identiteitscoördinator van stichting Noor. Dit houdt in dat ik beleidsplannen en protocollen schrijf over de identiteit op de scholen van stichting Noor. Ik ben werkzaam sinds het begin op Al Hambra. Ik heb Al Hambra sterk zien worden. De reden dat ik in de MR wil zitten, is omdat ik Al Hambra nog sterker wil maken. In het belang van de toekomst van onze kinderen, ons leven en onze ummah moeten we investeren in Al Hambra. Moge Allah swt ons bijstaan en onze zegeningen verdubbelen!

Ilyas Aynloualid (mr-lid)
Mijn naam is Iliass Aynloualid. Ik ben 33 jaar en vader van 3 kinderen (Mohamed rayan in groep 4 en Ouzair in groep 1). Mijn andere zoontje is nog niet leerplichtig.
Als betrokken ouder kom ik regelmatig bijeen met andere vaders om zaken omtrent school te bespreken (de zogenaamde vadercomité/vaderraad). Samen met Tarik Mouhmouh en Ismail Amghar vormen wij de oudergeleding van de huidige MR. Wij met zijn 3-en enorm gedreven om een sterke, actieve MR neer te zetten die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het schoolbeleid. Uiteraard doen we dit in samenwerking met de directie, leerkrachten én de betrokkenheid van ouders. Wij kijken er naar uit om dit te realiseren en we zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen die velen van u in ons hebben gelegd. Wa billaahi tawfieq!

Ismael Amghar (mr-lid)
Ik ben Ismaël Amghar, vader van Zakaria (groep 5), Assia (groep 3) en Saffiya. Als vader zie ik dat de rol van ouders op de eerste plaats komt. Maar ook zeker de basisschool en leerkrachten spelen een belangrijke rol in de gezonde ontwikkeling van een kind.
In de MR zal ik jullie standpunten kritisch en vanuit een open vizier vertegenwoordigen. Dit binnen de grenzen van de schoolvisie en in samenspraak met de leerkrachten. Met de motto: ‘Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen’ hoop ik de bijdrage te kunnen leveren die ouders van mij mogen verwachten.

Judith Bijkersma (mr-lid)

Floor Stam (mr-lid)