De leden

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt.

  • De leden van de MR

De Medenzeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Drie ouders en drie leerkrachten: Abdeljalil Sayfaoui (penningmeester)  Ik ben Abdeljalil Sayfaoui. Naast dat ik godsdienstleerkracht ben in de bovenbouw, ben ik ook identiteitscoördinator van stichting Noor. Dit houdt in dat ik beleidsplannen en protocollen schrijf over de identiteit op de scholen van stichting Noor. Ik ben werkzaam sinds het begin op Al Hambra. Ik heb Al Hambra sterk zien worden. De reden dat ik in de MR wil zitten, is omdat ik Al Hambra nog sterker wil maken. In het belang van de toekomst van onze kinderen, ons leven en onze ummah moeten we investeren in Al Hambra. Moge Allah swt ons bijstaan en onze zegeningen verdubbelen!