Medezeggenschapsraad

Onze MR ziet er als volgt uit:

team lid De heer AL Hyane
team lid Mevrouw Vrolijk
ouder De heer M’hamdi
ouder De heer Salwajane