Medezeggenschapsraad

Onze MR ziet er als volgt uit:

team lid Mevrouw Bulut
team lid Mevrouw Allach
ouder De heer M’hamdi
ouder De heer Salwajane