Haanstraschool publiceert foutieve informatie

Beste ouders/verzorgers,

Graag willen we u attenderen op het onderstaande bericht dat op de website van de Haanstraschool is gepubliceerd:

Het pand aan de Stadhouderslaan wordt op dit moment opgeknapt om in de zomer open te gaan voor de Haanstraschool. Omdat de school voorlopig ook nog gebruikt wordt door de Er Riseleh is er een scheiding in het gebouw aangebracht, zodat iedere school zijn eigen gebruiksruimtes kan beheren.

Het bestuur van Er Riseleh heeft de Haanstraschool meerdere malen aangegeven dat dit een misvatting is en hen verzocht dergelijke berichtgeving achterwege te laten omdat dit onrust creëert bij de ouders. Er Riseleh doet er alles aan om de samenwerking met de Haanstraschool goed te laten verlopen, maar merkt weinig medewerking aan diens zijde. Het bewust publiceren van foutieve informatie is zelfs provocatief te noemen.   

Het bestuur van Er Riseleh is van oordeel dat de Haanstraschool zich weinig gelegen laat liggen aan de belangen van zijn school en dat hetgeen in het algemeen maatschappelijk verkeer onder goede buren als gebruikelijk wordt beschouwd kennelijk ook weinig prioriteit heeft bij de Haanstra. Het bestuur van Er Riseleh zal zich daarnaar richten.

 Met vriendelijke groet,

 Het bestuur van Er Riseleh