Groep 5

De leerlingen van groep 5 hebben meester Zabiullah en juf Sevda voor de klas staan.

De leerlingen werken verder aan hun leerdoelen via verschillende methoden. Na een uitleg van de meester/juf kunnen de kinderen aan het werk. Ook hebben de leerlingen de mogelijkheid om met extra materiaal te werken, om de stof beter te begrijpen.

Enkele vakken van groep 5:

Rekenen
Taal
Spelling en grammatica
Woordenschat en begrijpend lezen
Kanjertraining 
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur en techniek
Knutselen
Gym