Groep 1

Dit schooljaar begint groepen 1 met energieke en leergierige leerlingen, onder leiding van juf Ilham. 

De kinderen beginnen iedere dag in de grote kring; dat is de start van de dag. Gedurende de dag doen ze allerlei activiteiten op het gebied van taal, rekenen, motorische ontwikkeling en werken ze in de verschillende hoeken die ingericht zijn per thema. De kinderen leren de regels en afspraken en werken aan hun leerdoelen via dit thema.

De thema’s worden voorbereid volgens de methode Piramide. Piramide is een methode met aandacht voor de leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.  Maar ook de pientere kinderen krijgen diverse uitdagingen.

Daarnaast maakt de juf gebruik van Logo 3000 om de woordenschat van de kinderen te verbeteren. Er is dus veel aandacht voor taal en woordenschat. In de groep is een onderwijsassistent, juf Fatma, die de juf ondersteunt bij het onderwijs in groep 1. Samen zullen ze er weer een fijn jaar van maken!