Groep 3

Dit schooljaar werken de kinderen samen met juf Seda en juf Soumya aan hun ontwikkeling. Door zich te verdiepen in verschillende thema’s leren zij steeds nieuwe woorden lezen en schrijven. Dit doen zij met de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast leren zij rekenen, maken zij hun eerste ‘sommetjes’ en werken zij al snel met getallen tot over de 20.