Groep 2

Welkom allemaal op de pagina van groep 2!

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 2! In de groep zitten 22 hele enthousiaste, lieve, leergierige kinderen. Onze juf is juf Sabine

De kinderen beginnen iedere dag in de grote kring; dat is de start van de dag. In de grote kring leren wij liedjes, versjes, een nieuwe letter, houden wij een kringgesprek, word er voorgelezen of leert de juf ons nieuwe woorden.

Gedurende de dag doen de kinderen allerlei activiteiten op het gebied van taal, rekenen, motorische ontwikkeling en werken ze in de verschillende hoeken die ingericht zijn per thema. De kinderen leren in de verschillende hoeken zo veel! De kinderen kunnen kiezen uit de zandtafel, huishoek, bouwhoek, leeshoek, stempelhoek, rekenhoek, schilderen, tekenen, knutselen, kleien.

De thema’s worden voorbereid volgens de methode Piramide. Piramide is een methode met extra aandacht voor de taalontwikkeling! Daarnaast maakt de juf gebruik van Logo 3000 om de woordenschat van de kinderen te verbeteren. Er is dus veel aandacht voor taal en woordenschat.

Samen maken wij er een heel fijn schooljaar van!

Groetjes juf Sabine en alle kinderen uit groep 2!