Onderzoeken

Basisschool Al Iman heeft onlangs meegedaan aan een onderzoek naar de leerkracht-leerlingrelatie binnen het islamitisch onderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd door Fatima Zohra Charki namens de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft ons een schoolrapportage opgeleverd. In onderstaande link treft u deze rapportage.

We zijn verheugd u te mogen melden dat onze school in dit onderzoek opvallend goed scoort op de kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie. Sterker nog, twee van onze leerkrachten hebben op twee van de drie ‘indicatoren’ het hoogst gescoord in vergelijking met alle andere deelnemende groepen en scholen. Van alle deelnemende leerlingen hebben de leerlingen van een van de juffen het minste conflict gerapporteerd (waarde van 1.20). De leerlingen van een andere groep hebben bij een van onze juffen het meeste nabijheid/warmte ervaren (waarde 4.50). Mijns inziens sluit voornoemde naadloos aan op het oordeel ‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs op het onderdeel ‘pedagogisch klimaat’.

In onderstaande link treft u het onderzoek ‘rapportage leerkracht-leerlingrelatie op Al-Iman’

‘Rapportage leerkracht-leerlingrelatie op Al Iman’