Reflectie & Bewustzijn

Bewustzijn ‘belang reflectie’

Reflectie op verschillende niveau

  • School (beleidsstukken, memo, bijeenkomsten, leeromgeving, projectweken);
  • Kwaliteitsgroep (overleggen, externe adviseur, voorzitterschap);
  • Leerkracht (lesobservaties, weektaak.com, cyclus HGW/OGW); 
  • Ouders (schoolgids, rapportgesprekken, vraag-maar-raak, reactiemogelijkheid Digiduif).