Medezeggenschapsraad (MR)

Op iedere basisschool moet ook een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit drie leerkrachten en de oudergeleding bestaat uit drie ouders. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierin is geregeld welke zaken besproken worden, van advies worden voorzien of instemming behoeven. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen. Eén ouder en één leerkracht zijn tevens lid van de GMR.

Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende MR voor alle medezeggenschapsraden van de 4 basisscholen die aangesloten zijn bij het bestuur van de Stichting Noorscholen. De leden van de GMR geven adviezen over de besluiten die het bestuur wil nemen. Ook deze raad bestaat weer uit ouders en leerkrachten.

Het e-mailadres van de MR is: aliman.mr@gmail.com