Startgesprekken schooljaar 2017-2018

Eind vorig schooljaar hebben we onze organisatiestructuur, geïnspireerd vanuit de Gouden cirkel, gewijzigd. De uitbreiding van het management (tot dat moment bestaande uit enkel directie en interne begeleiding) middels kwaliteitscoördinatoren heeft ervoor gezorgd dat onder meer het gedeeld eigenaarschap en dUitnodiging startgesprekkene organisatiegraad van het personeel is toegenomen, wanneer het gaat om activiteiten die tot doel hebben het domein van de kwaliteitsgroep verder te ontwikkelen. Een belangrijke activiteit van de kwaliteitsgroep ‘Communicatie en Ouderbetrokkenheid’ is geweest de verdere openstelling van Ouderportaal waardoor u (digitaal) toegang heeft tot het leerlingdossier van uw kind. Een belangrijke wijziging is verder de introductie van het startgesprek waar u separaat nader over bent bericht. Aanleiding hiervoor is hetgeen uit onderzoek is gebleken:

  • door het startgesprek een samenwerking op basis van vertrouwen tot stand komt, wat de leerling ten goede komt.
  • ouders meer tevreden zijn over de informatie van de school en de relatie met de school.
  • de opkomst bij andere bijeenkomsten gedurende het schooljaar wordt groter.
  • veel ouders het startgesprek waardere en de opkomst is hoog.

De leerling vormt een team met niet enkel diens klasgenoten, leerkracht(en) maar ook de ouders. Een persoonlijke kennismaking (met ook de ouders) aan het begin van het schooljaar en het over en weer uitspreken van verwachtingen, zal zijn vruchten afwerpen in het hele jaar. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *