Winnaars Adhaanwedstrijd bekend

Woensdag 18 oktober is de adhaanwedstrijd op Al-Iman gehouden. Uit de meer dan twintig deelnemers zijn zes leerlingen gekozen die dit schooljaar de adhaan voor het dohr-gebed mogen verrichten. De jury, bestaande uit dhr. Ouhammi en dhr. Hazm, gaven de meeste punten aan:

Harun Riani (6a)
Ali al Darkazli (6b)
Abdoessamad Hni (7a)
Mohammed Amin Ouali (7b)
Nizar Talbi (8a)
Yusuf Batuk (8b)

Op de maandagen, dinsdagen en donderdagen zullen zij om beurten de adhaan via de geluidsinstallatie laten horen.

 

Al-Iman staakt niet!

Onze school (en stichting) steunt de gevraagde € 900 miljoen voor de leerkrachten. Als de politiek nu niet investeert in de salarissen van leraren en in werkdrukverlichting, dan zijn er straks geen leraren meer. Toch roept onze school (en stichting) niet op tot staken. Onze leerlingen worden daarom donderdag 5 oktober 2017 op school verwacht.

Huiswerk helpt!

 Het afgelopen schooljaar is geconstateerd dat de school geen doorgaande lijn heeft ten aanzien van afspraken over het maken van huiswerk. We hebben dit onderwerp nader verkend en aan de hand  van onderzoek en geuite wensen een protocol ‘huiswerk helpt’ opgesteld. Zie afbeelding.

Online pesten. Pak ’t samen aan!

Week tegen pesten


Online pesten is voor leerlingen hetzelfde als pesten. Zij maken geen onderscheid tussen online en offline pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes.  

De impact van online pesten is groot. Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, zijn bang om naar school te gaan en zijn onzeker. Om het online pesten tegen te gaan is samenwerking met ouders, het team en de leerlingen onmisbaar. Onder het motto ‘Online pesten. Pak ’t samen aan!’ gaan we de strijd tegen het online pesten aan!

Startgesprekken schooljaar 2017-2018

Eind vorig schooljaar hebben we onze organisatiestructuur, geïnspireerd vanuit de Gouden cirkel, gewijzigd. De uitbreiding van het management (tot dat moment bestaande uit enkel directie en interne begeleiding) middels kwaliteitscoördinatoren heeft ervoor gezorgd dat onder meer het gedeeld eigenaarschap en dUitnodiging startgesprekkene organisatiegraad van het personeel is toegenomen, wanneer het gaat om activiteiten die tot doel hebben het domein van de kwaliteitsgroep verder te ontwikkelen. Een belangrijke activiteit van de kwaliteitsgroep ‘Communicatie en Ouderbetrokkenheid’ is geweest de verdere openstelling van Ouderportaal waardoor u (digitaal) toegang heeft tot het leerlingdossier van uw kind. Een belangrijke wijziging is verder de introductie van het startgesprek waar u separaat nader over bent bericht. Aanleiding hiervoor is hetgeen uit onderzoek is gebleken:

  • door het startgesprek een samenwerking op basis van vertrouwen tot stand komt, wat de leerling ten goede komt.
  • ouders meer tevreden zijn over de informatie van de school en de relatie met de school.
  • de opkomst bij andere bijeenkomsten gedurende het schooljaar wordt groter.
  • veel ouders het startgesprek waardere en de opkomst is hoog.

De leerling vormt een team met niet enkel diens klasgenoten, leerkracht(en) maar ook de ouders. Een persoonlijke kennismaking (met ook de ouders) aan het begin van het schooljaar en het over en weer uitspreken van verwachtingen, zal zijn vruchten afwerpen in het hele jaar.