Voetbaltoernooi groep 7 & 8

Vanaf 29 maart 2016 start het voetbaltoernooi voor de jongens van groep 7 en 8. De jongens die hieraan meedoen hebben een contract ‘FairPlay’ ondertekend. Met sportief plezier en met respect voor medespelers, tegenstanders en de leiding hopen we dat we 22 april 2016 in de finale te staan.

Reken- en wiskundewedstrijd!

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! In Nederland namen in 2015 ruim 125.000 leerlingen op 2300 scholen deel. Onze school doet hier – donderdag 17 maart 2016 – dit schooljaar voor het eerst aan mee.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Een ieder heeft een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die te laten kraken.  Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.

Voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

Vanaf maandag 29 februari 2016 tot en met vrijdag 4 maart 2016 zijn de leerlingen vrij in verband met de voorjaarsvakantie. Geniet hiervan en tot maandag 7 maart 2016!

Nationale voorleesdagen: 27 januari t/m 6 februari 2016

voorlezen

De Nationale Voorleesdagen is een evenement dat sinds 2003 wordt georganiseerd op initiatief en in opdracht van Stichting Lezen. Op de Nationale voorleesdagen wordt vooral aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom door anderen worden voorgelezen. Er is een aantal prentenboeken gekozen dat extra aandacht krijgt. Ook onze school doet hier jaarlijks aan mee.

Dit kalenderjaar worden de Nationale voorleesdagen gehouden op vanaf 26 januari tot en met 6 februari 2016. Op de site http://www.nationalevoorleesdagen.nl treft u hier meer informatie over. We achten het zeer raadzaam in deze periode ook thuis meer aandacht te besteden aan het voorlezen.

Namens het team van Al Ihsaan: veel voorleesplezier!

Inspectie komt langs!!

inspectie 2

Het inspectiebezoek blijft een spannend moment. Dinsdag 26 januari 2016 mogen we de onderwijsinspecteurs, mevrouw Putten en de heer Baak, welkom heten. Met het nieuwe toezichtskader zullen ze de school inspecteren. Anders dan voorheen is ook dat ze vijf leerlingen en vijf ouders zullen spreken. Bovendien wordt ook een gymles geobserveerd. Uiteraard zullen we het inspectierapport met u delen. De vorige inspectierapporten treft u onder het kopje ‘verantwoording’.

Vernieuwde website!!

website

Vanaf vandaag hebben we dankzij Allah en daarna Dennis Spek een nieuwe website met veel meer mogelijkheden. Dank hiervoor!