Moskeetour

moskee

In de ramadan is er een moskeetour gepland voor de leerlingen van de bovenbouw. Dit is een mooie gelegenheid om de leerlingen in deze prachtige maand de moskee te laten bezoeken. Om de leerlingen tijdens dit bezoek kennis te laten opdoen is besloten om ze op een vrijdag de vrijdagpreek en het vrijdagsgebed bij te laten wonen. De planning ziet er als volgt uit:

  • Vrijdag 17 juni:  groep 8
  • Vrijdag 24 juni: groep 7
  • Vrijdag 1 juli: groep 6

De leerlingen gaan fietsend naar de moskee. Het is de bedoeling dat op deze dag uw zoon of dochter met de fiets naar school komt. We vertrekken voor het dohr gebed en fietsen na het gebed weer terug naar school. Het adres van de moskee is: Al-Iman moskee , IJssellaan 2.

Per groep zijn we op zoek naar een hulpouder om te begeleiden tijdens het fietsen. Mocht u op deze dag willen helpen, geef het dan een week van tevoren aan bij de leerkracht van uw kind.

Korfbaltoernooi

korfbal

Op woensdag 8 juni jl. is het korfbaltoernooi geweest voor de kinderen vanuit groep 3/4. In totaal hebben 30 (!!!)kinderen hieraan meegedaan. In april hebben de kinderen zich hiervoor op kunnen geven. Ze hebben 2 trainingen gehad van 4 echte korfbaltrainers die ze de beginselen van het korfbal hebben bijgebracht.

Door zo’n geweldig groot aantal hebben we met 5 teams meegedaan met het toernooi. Alle kinderen hadden een schoolshirt aan en hebben iedere wedstrijd gestreden om er wat moois van te maken. Elk team had een eigen begeleider die de wissels goed in de gaten hield en de kinderen motiveerde, ook al waren ze gemotiveerd genoeg 😊

Via deze weg wil ik alle leerkrachten, hulpouders en supporters bedanken voor een zeer geslaagde en sportieve korfbalmiddag.

Meester Wouter

(Landelijke) Islamquiz

maxresdefaultDe Islamquiz hebben we dit schooljaar op basisschool Al Hambra te Utrecht georganiseerd. De deelnemers van onze school hebben hun uiterste best gedaan machallah en hebben de tweede plek bemachtigd. Complimenten hiervoor! De deelnemers van basisschool Al Iman hebben gewonnen. Basisschool Al Hambra eindigde op de derde plek, basisschool Ayoub op de vierde plek.

Twee leerlingen van basisschool Al Iman, die de hoogste score hebben behaald, zullen onze scholen vertegenwoordigen op de landelijke islamquiz. De ouders die willen meekijken, kunnen morgen (31 mei 2016) live inschakelen op de livestream. Deze livestream is vanaf morgenochtend te bereiken via onze website: www.deisbo.nl.

Onze kandidaten, toeschouwers en leraren: veel succes gewenst en laten we er een mooie en leerzame dag van maken!

Schoolfotograaf

schoolfotograaf

Op donderdag 2 juni 2016 komt de schoolfotograaf. Op deze dag zal er van ieder kind een portretfoto worden gemaakt. Daarnaast wordt er van elke groep ook nog een groepsfoto gemaakt. Verder bieden we u de mogelijkheid om broertjes en/of zusjes samen op de foto te laten gaan.

Groep 7 en 8

Om 8.45 uur starten we met portretfoto’s en groepsfoto’s van groep 7.  Dit houdt verband met de deelname van enkele leerlingen aan de koranwedstrijd. Daarna worden de foto’s van alleen de aan de koranwedstrijd deelnemende leerlingen met broertjes en/of zusjes gemaakt.

In verband met de ‘driedaagse uitjes van groep 8’ is aansluitend groep 8 aan de beurt. Na de portret- en groepsfoto’s is er gelegenheid om broertjes en/of zusjes (van groep 8) op de foto te gaan.

Groep 1 t/m 6

Vanaf 9.15 uur worden de portret- en groepsfoto’s gemaakt van groep 1 t/m 6. De verwachting is dat dit rond 12.00 uur afgerond zal zijn. Vanaf 12.00 uur worden de foto’s gemaakt met broertjes en zusjes van leerlingen in deze groepen. Broertjes en/of zusjes die niet bij ons op school zitten, mogen wat ons betreft ook op de foto. Dit dient u dan zelf te organiseren.

Verkeersexamen

verkeersexamenGisteren hebben de leerlingen het praktische verkeersexamen gefietst. Onze toppers hebben zich een weg weten te banen door de regenval. Vanochtend is de uitslag gedeeld met de leerlingen.

In een kort notendop:
– 12 leerlingen zijn geslaagd voor zowel het theoretische en praktische verkeersexamen
– 5 leerlingen zijn geslaagd voor alleen het praktische verkeersexamen
– 4 leerlingen zijn geslaagd voor alleen het theoretische examen
– 1 leerling is niet geslaagd.

Al met al, ontvangen vandaag 21 leerlingen hun verkeersdiploma, dan wel voor beide onderdelen of 1 van beide! Van harte gefeliciteerd! Daar mogen we trots op zijn masha Allah, zo nog even tussen de Entreetoetsen door.

Wijkbijeenkomst maandag 30 mei 2016

Atol-A5-2

Bij deze nodigen wij u – namens het beheer van Atolplaza, van harte uit voor de wijkbijeenkomst Atolwijk op maandag 30 mei van 16.30 – 19.00 uur in Atolplaza, Schor 1. Waddenlaan 1. Soep met broodjes worden verzorgd. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten buurtbewoners, organisaties en vrijwilligers elkaar om te kijken wat er speelt en waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Wilt u de uitnodiging in de bijlage doorsturen aan uw netwerk? Alvast bedankt en hopelijk zien we u ook op 30 mei!

Week van de spreekwoorden 4/4

boterDeze week bent u middels een brief op de hoogte gehouden van de spreekwoorden die centraal staan in ‘De week van de spreekwoorden. Vandaag staat het laatste spreekwoord centraal.

Spreekwoord van de dag 

“Boter op je hoofd hebben” 

Betekenis spreekwoord van de dag 

“boter op je hoofd hebben” is een spreekwoord dat aangeeft dat een ander de schuld krijgt van iets waaraan iemand zelf schuldig aan is. Je doet net alsof je zelf ergens niets mee te maken hebt, terwijl dat wel zo is. Een voorbeeld: “De voetbalbestuurder zei dat het schandalig was dat jonge voetballertjes uit Brazilië naar Europa werden gelokt met valse beloftes. Maar hij had boter op zijn hoofd, want in zijn vorige functie bij een andere voetbalclub had hij het zelf ook gedaan.” 

Oorsprong spreekwoord van de dag 

Waarschijnlijk is de uitdrukking ‘boter op je hoofd hebben’ afgeleid van de veel oudere uitdrukking: ‘Wie boter op zijn hoofd heeft, moet uit de zon blijven’. Van deze uitdrukking zijn verschillende varianten bekend.

Eén variant wordt bijvoorbeeld al teruggevonden bij de beroemde Nederlandse dichter en jurist Jacob Cats (1577-1660), zoals te lezen is bij spreekwoorddeskundige F. A. Stoett. Hij haalt namelijk een versje van Cats aan, waarvan de tekst luidt: “Wiens hoofd van boter is, die moet gedurig schromen. Dier moet niet aan het vyer, of voor den oven komen.” De uitdrukking bestaat dus al minstens sinds de 17e eeuw. Een andere spreekwoorddeskundige, P. J. Harrebomée, wijst echter op weer een net andere uitdrukking. Hij beschrijft de uitdrukking: ‘Die een hoofd van boter heeft, moet geen bakker worden’. De strekking van beide varianten op de hedendaagse uitdrukking is min of meer hetzelfde, namelijk dat je niet te dicht bij de warmte moet komen wanneer je ‘boter op je hoofd hebt’, omdat de boter dan op je hoofd smelt.

Waarom er bij al deze uitdrukkingen nu juist sprake is van boter en niet van iets anders dat ook smelt in de warmte, is niet bekend. Er zijn wel verschillende theorieën over. Sommigen wijzen erop dat mensen vroeger levensmiddelen in manden op hun hoofd vervoerden, waaronder boter. Hier zou je dan mee op moeten passen, omdat de boter in de zon snel smolt.

Week van de spreekwoorden: dag 3/4

komkommer

Deze week bent u middels een brief op de hoogte gehouden van de spreekwoorden die centraal staan in ‘De week van de spreekwoorden. Vandaag staat alweer het derde spreekwoord centraal.

Het zou fijn zijn als u dit bij uw kind onder de aandacht brengt. In de groepen zal er dagelijks een ander spreekwoord aan bod komen

Spreekwoord van de dag 

“het is weer komkommertijd”

 Betekenis spreekwoord van de dag 

“het is weer komkommertijd” is een uitdrukking dat aangeeft dat er in de zomerperiode weinig bijzonders gebeurt.

Oorsprong spreekwoord van de dag 

Waarschijnlijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen uit het Engels, waarin de term ‘cucumber time’ ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd toen door kleermakers gebruikt om de periode aan te duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze kleermakers vooral voor werkten, verruilde de stad in de zomer voor het platteland. Zo ontstond de grap dat de kleermakers zo weinig verdienden dat ze in de zomer slechts komkommers konden eten, omdat vlees te duur voor ze was.

Voor vandaag dit spreekwoord, morgen een andere In’cha-Allah.

Week van de spreekwoorden: dag 2/4

bij iemand in het krijt staan

Deze week bent u middels een brief op de hoogte gehouden van de spreekwoorden die centraal staan in ‘De week van de spreekwoorden. Vandaag staat alweer het tweede spreekwoord centraal.

Het zou fijn zijn als u dit bij uw kind onder de aandacht brengt. In de groepen zal er dagelijks een ander spreekwoord aan bod komen

Spreekwoord van de dag 

“bij iemand in het krijt staan” 

Betekenis spreekwoord van de dag 

“bij iemand in het krijt staan” is een spreekwoord dat aangeeft dat iemand een schuld heeft bij een ander of iets moet doen voor een ander, omdat die andere persoon iets heeft gedaan voor deze persoon.

Een voorbeeld: “De buurman kwam ons hartelijk danken voor de hulp die we hadden geboden na de brand in zijn huis. ‘Ik sta flink bij jullie in het krijt’, zei hij.” 

Oorsprong spreekwoord van de dag 

Vroeger had men de gewoonte om, vooral in openbare gelegenheden, dingen met krijt op een lei op de muur te schrijven. Zo schreef men bijvoorbeeld in herbergen de schulden die iemand nog open had staan op een lei op de muur. F. A. Stoett beschrijft in zijn Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden dat de uitdrukking al in de 17e eeuw is teruggevonden, en wel op de volgende manier:

‘Tot Neeltje Krijnen de coomen in ’t Friesse Bottervaetje, staet ook een moye klitsschuld. van goet, van swavelstock, in ’t krijt.’ 

Hierbij ging het dus niet om een schuld in de kroeg, maar om de schuld die de koopvrouw Neeltje Krijnen nog had openstaan bij een winkel. ‘In het krijt staan’ is de meest gangbare uitdrukking die nog van de oude gewoonte om schulden op de muur te schrijven afkomstig is. Er is ook nog een andere uitspraak die precies hetzelfde betekent. Deze luidt: ‘jij staat nog voor zoveel aangekalkt.’

Week van de spreekwoorden: dag 1/4

Oude-koeien-uit-de-sloot-halen

Conform de activiteitenkalender start vandaag “De week van de spreekwoorden”. Binnen het kerndoel ‘taalbeschouwing’ wordt aangegeven dat leerlingen begrippen moeten kunnen hanteren die het hen mogelijk maakt over taal te denken en te spreken. Spreekwoorden maken deel uit van deze begrippen. Een spreekwoord is een uitspraak met een algemene levenswijsheid of morele implicatie, waarvan de vorm vrijwel onveranderlijk is.

Deze week zullen we elke dag een brief met een spreekwoord versturen. Vandaag starten we met het centraal stellen van een spreekwoord. Het zou fijn zijn als u dit bij uw kind onder de aandacht brengt. In de groepen zal er dagelijks een ander spreekwoord aan bod komen.

Spreekwoord van de dag 

“Oude koeien uit de sloot halen” 

Betekenis spreekwoord van de dag 

“Oude koeien uit de sloot halen ” is een spreekwoord dat gebruikt wordt als er over (vervelende) zaken gesproken wordt die lang geleden gebeurd zijn.

Een voorbeeld: “In de familie van Freek lopen familiefeestjes vaak uit op ruzie, omdat er een paar bij zijn die graag oude koeien uit de sloot halen.” 

Oorsprong spreekwoord van de dag 

Het gaat in dit spreekwoord oorspronkelijk om het opvissen van kadavers van verdronken koeien. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt ook nog de variant oude koeien uit de gracht halen/trekken, die vooral in Zuid-Nederland zou voorkomen. In het Vlaams kan men volgens K. ter Laans Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (2003) ook oude peerden uit de gracht halen.

Voor vandaag dit spreekwoord, morgen alweer het volgende spreekwoord In’sha-Allah.

Verkeersexamen

verkeer

Op maandag 23 mei zal het praktische verkeersexamen worden gefietst. De leerlingen fietsen dan een traject waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkomen die kenmerkend zijn voor Lelystad. Langs de route staan controleposten die de verrichtingen van de kinderen beoordelen.

Voorbereiding op het examen
Uw zoon/dochter mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde fiets. Uw zoon/dochter krijgt ruim de gelegenheid om de route te oefenen. Ik vraag u om de komende weken de route met uw zoon/dochter te fietsen en lastige situaties samen te bespreken. Zo leert uw kind de route kennen en komt het tijdens het examen goed beslagen ten ijs. U kunt vooraf al de route met uw zoon/dochter oefenen, deze treft u in de linkerkolom aan op de volgende website:
http://www.veiligverkeerlelystad.nl/verkeersexamen.htm
De routebeschrijving treft u daar ook aan. Bovendien vindt u daar ook de regels en een filmpje van de route.

In het belang van uw zoon/dochter reken ik op uw medewerking!

Juf Chadia

Avond4daagse

avondvier

Een aantal ouders organiseert dit schooljaar de Avondvierdaagse die van dinsdag 17 mei t/m vrijdag 20 mei wordt gelopen. Leerlingen en ouders van onze school kunnen hier vrijwillig aan meedoen door het antwoordstrookje dat middels een brief is meegegeven op schooldagen van 8.45 tot 9.15 uur bij Hafida, Hanan of Suzan in de middenruimte van Atolplaza in te leveren. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 mei a.s. in verband met het opgeven van het aantal deelnemende kinderen aan de organisatie. Op het strookje kunt u aangeven of uw kind(eren) wel of geen medaille willen ontvangen na afloop, de kosten hiervan bedragen €4,- per kind. Omdat het dit jaar voor de organiserende ouders helaas niet mogelijk is om elke dag bij de rustplaatsen te staan met een traktatie zullen zij de traktaties bij de start uitdelen. Deze kunnen uiteraard gezamenlijk genuttigd worden bij de rustplaats. Er zal gewerkt worden met een ‘deelnamekaart’, deze dient elke dag getoond te worden voor ontvangst van de traktatie. Hiervoor betaald u €1,- per kind. Op het strookje kunt u aangeven of u wel of geen ‘deelnamekaart’ wil ontvangen.

Het thema van dit jaar is: SPORT IDOLEN.

 

Jubileum Atolplaza

atol-jubileum

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor het 5-jarig-jubileum van Atolplaza op woensdag 11 mei van 13.00 – 16.00 uur in Atolplaza, Schor 1-7.

Survival: 18 mei 2016

belevenissenbos

Ook langs deze weg willen wij u informeren over de sportieve activiteit die de school jaarlijks organiseert. De kinderen zullen op 18 mei 2016 deelnemen aan de survival. Dit gebeurt weer in het belevenissenbos in Lelystad.

Ouders zijn dit jaar zelf verantwoordelijk  om de kinderen tussen 8.45 – 9.00 uur naar het belevenissenbos te brengen en hen op te halen om 12.30 uur.

De leerlingen hebben een lange dag voor de boeg, het verzoek is dan ook om uw kind  te voorzien van een gezond  lunchpakket. De kinderen zullen verder een traktatie krijgen van de school. Wij verzoeken u  ook om de kinderen van extra  droge kleding  te voorzien aangezien veel kinderen tijdens de activiteit nat kunnen worden.

Om deze activiteit in goede banen te leiden zijn wij voor elke groep op zoek naar minimaal 2 hulpouders die  een groepje  kinderen zullen begeleiden tijdens de activiteit.  Indien u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. De hulpouders worden daarnaast verwacht op woensdag 11 mei om 13.30 uur in het lokaal van groep 8. Dan krijgen zij  verdere  instructies over de  invulling van de activiteit.

Ouderbijeenkomst 23 mei 2016: dyslexie

Wat is dyslexie? Hoe herken je het? Hoe kun je een kind met Dyslexie thuis helpen? Op deze en andere vragen wordt tijdens een ouderbijeenkomst antwoord gegeven. Let wel: de ouderbijeenkomst vindt plaats op een andere school en een ieder is van harte welkom. Hierbij de uitnodiging: Ouderbijeenkomst Dyslexie