Alle berichten van meryem

Handleiding Ouderportaal

Afgelopen periode zijn er vragen geweest over de functies binnen het Ouderportaal en de werking ervan. Ook is het veel ouders niet duidelijk hoe de methodetoetsresultaten in ParnasSys te interpreteren. 

Om u beter wegwijs te maken in het Ouderportaal, hebben wij een handleiding opgesteld waarin alle functies worden uitgelegd, ondersteund met afbeeldingen.

Handleiding Ouderportaal

 

Uitnodiging ouderavond ‘Mediawijsheid’

 

social-media

U bent van harte welkom op donderdag 13 oktober a.s. bij de ouderavond over Mediawijsheid.

De ouderavond zal verzorgd worden door een gecertificeerde mediacoach, Theo Schaafsma. Theo zal ingaan op het ‘wijs omgaan met internet’ en de veiligheidsaspecten. Digitaal pesten komt uitgebreid aan bod.

We gaan ook in op een aantal technische aspecten van de meest  populaire social media  pakketten. Het belangrijkste vinden wij echter om in te gaan op de inhoudelijke zaken die met mediawijsheid en veiligheid te maken hebben en de achtergronden hiervan. Bijvoorbeeld: de DO`s en DONT`s als het gaat om gegevens verstrekken, risico`s van chatten enz. Daarnaast wordt er een eigen inbreng verwacht in het reageren op stellingen en is er ruimte voor het stellen van vragen en overleg met andere ouders.

In onze rol als leerkrachten, ouders en opvoeders moeten wij erop toezien dat onze kinderen veilig gebruik kunnen maken van het internet.

De avond zal om 18.30 uur starten in de luxe ruimte 1.20 (op de eerste verdieping). De deuren zullen om 18.15 uur openen. Naar verwachting zal de avond omstreeks 21.00 uur eindigen.

We hopen u op donderdagavond 13 oktober te mogen begroeten en wensen u alvast een plezierige en informatieve avond toe!

Kinderboeken week ‘Voor altijd Jong’

Ook dit schooljaar besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong’.  In week 40 & 41 zullen er in de groepen activiteiten gedaan worden rondom dit thema. De opening vindt plaats op 5 oktober a.s. in de groep van uw kind(eren). De leerlingen zullen eerst worden voorgelezen door de voorleesopa’s en – oma’s, waarna vervolgens samen het ontbijt wordt genuttigd. Uw kind hoeft thuis niet te ontbijten, de school zal hierin voorzien in sha Allaah.

Hierbij een uitnodiging van de bibliotheek waar u samen met uw kind(eren) heen kunt gaan voor activiteiten:

opaenoma

Start nieuwe schooljaar 2016-2017

images

De zomervakantie zit er alweer bijna op. Wij hopen dat de kinderen en u genoten hebben van een fijne vakantie.

Zoals in de nieuwsbrief van juli is aangegeven, starten wij dit nieuwe schooljaar met een aantal veranderingen. Oud-directeur Khalid heeft daar een uitgebreide brief over geschreven. Zo zijn er wijzigingen in team, directie en klassenindeling.

Wijziging klassenindeling
Al Ihsaan is groeiende en het aantal beschikbare klaslokalen was niet toereikend.  Daarom heeft de gemeente ons 1 extra lokaal (afkomstig van De Optimist) ter beschikking gesteld. Dit lokaal bevindt zich op de benedenverdieping (naast groep 3). In dit lokaal is groep 5 geplaatst.

Wijziging directie
Khalid heeft u hier voor de zomervakantie uitgebreid over geïnformeerd. Ik benadruk dat de koers, zoals door mijn collega Khalid en zijn team is uitgestippeld, wordt nagevolgd. Niet alleen handhaving maar ook verbreding/verdieping van de huidige kwaliteit staat voorop. E.e.a. is uitgebreid beschreven in een speciale krant die voor de zomervakantie is uitgegeven n.a.v. het recente inspectiebezoek. Wanneer de school goed is opgestart zal ik een moment kiezen voor een uitgebreide nadere kennismaking.

Start nieuwe schooljaar
Maandag is het zover. Dan beginnen wij aan het schooljaar 2016-2017. De schooldeur gaat zoals gebruikelijk om 08.37 uur open. Alvorens de deur wordt geopend verzamelen het team en de directeur zich in de aula om zich nader aan de leerlingen en ouders voor te stellen.

Wij wensen de leerlingen en ouders een gezegend, leerzaam, fijn en plezierig schooljaar toe!