Start nieuwe schooljaar 2016-2017

images

De zomervakantie zit er alweer bijna op. Wij hopen dat de kinderen en u genoten hebben van een fijne vakantie.

Zoals in de nieuwsbrief van juli is aangegeven, starten wij dit nieuwe schooljaar met een aantal veranderingen. Oud-directeur Khalid heeft daar een uitgebreide brief over geschreven. Zo zijn er wijzigingen in team, directie en klassenindeling.

Wijziging klassenindeling
Al Ihsaan is groeiende en het aantal beschikbare klaslokalen was niet toereikend.  Daarom heeft de gemeente ons 1 extra lokaal (afkomstig van De Optimist) ter beschikking gesteld. Dit lokaal bevindt zich op de benedenverdieping (naast groep 3). In dit lokaal is groep 5 geplaatst.

Wijziging directie
Khalid heeft u hier voor de zomervakantie uitgebreid over geïnformeerd. Ik benadruk dat de koers, zoals door mijn collega Khalid en zijn team is uitgestippeld, wordt nagevolgd. Niet alleen handhaving maar ook verbreding/verdieping van de huidige kwaliteit staat voorop. E.e.a. is uitgebreid beschreven in een speciale krant die voor de zomervakantie is uitgegeven n.a.v. het recente inspectiebezoek. Wanneer de school goed is opgestart zal ik een moment kiezen voor een uitgebreide nadere kennismaking.

Start nieuwe schooljaar
Maandag is het zover. Dan beginnen wij aan het schooljaar 2016-2017. De schooldeur gaat zoals gebruikelijk om 08.37 uur open. Alvorens de deur wordt geopend verzamelen het team en de directeur zich in de aula om zich nader aan de leerlingen en ouders voor te stellen.

Wij wensen de leerlingen en ouders een gezegend, leerzaam, fijn en plezierig schooljaar toe!