Rapportgesprekken oude stijl

rapport

Begin dit schooljaar zijn we gestart met het driejarig traject ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Tijdens de samenwerkingsdag is u verteld dat de samenwerking met de leerkracht dusdanig verandert dat bijvoorbeeld rapportgesprekken niet meer ingepland worden. Tijdens het startgesprek maakt u met de leerkracht van uw kind afspraken hoe invulling te geven hieraan. Zo zijn er ouders die wellicht de leerkracht eens in de twee maanden willen spreken en ouders die genoegen nemen met een uitdraai van toetsresultaten. Ook kan het zo zijn dat u afspreekt de leerkracht exact op dezelfde momenten te willen spreken. Kortom, het volgen en rapporteren over de ontwikkelingen van uw kind zal meer op maat zijn.

Net als voorgaande schooljaren zijn de derde rapportgesprekken voor het merendeel van de ouders ‘vrijwillig’. Mocht de leerkracht het noodzakelijk achten u te spreken dan ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging (of heeft u deze reeds ontvangen). Mocht u behoefte hebben om het schooljaar middels een (rapport)gesprek af te sluiten dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Enkele ouders dienen het rapport nog in te leveren. Wilt u eraan denken van de week het rapport mee te geven aan uw kind? Alvast bedankt hiervoor.