Verdere openstelling Ouderportaal

ouderportaalMedio maart 2016 hebben we u een brief doen toekomen met het bericht dat het belangrijk is het proces van digitale informatieverschaffing via het ouderportaal stap voor stap vorm te geven, rekening houdend met de gevolgen die het actief openstellen van informatie met zich meebrengt. Conform belofte hebben we de Cito-toetsgegevens beschikbaar gesteld, vanaf april de absentiegegevens en de resultaten van methodegebonden toetsen. We hebben de verwachting uitgesproken eind dit schooljaar alle mogelijke modules beschikbaar te stellen. Vanaf vandaag heeft u ook toegang tot de modules ‘gesprekplanners’, ‘medisch’ en ‘rapporten’. Anders dan in de brief heeft gestaan heeft u nog niet de mogelijkheid om ‘plannen’ in te zien. Dit houdt verband met de zichtbaarheid van gegevens van andere leerlingen. De informatieverschaffing is hiermee zo transparant als maar mogelijk is. Ik hoop dat dit ten goede komt aan de samenwerking met de leerkracht/school en uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind.