Uitleganimatie Actief burgerschap op basisschool Al Ihsaan

Enige tijd geleden hebben we u bericht over het themaonderzoek van de onderwijsinspectie inzake Actief Burgerschap en Seksuele diversiteit. De onderwijsinspectie was onder de indruk van hetgeen de school in dezen heeft gerealiseerd en heeft onze aanpak gekenmerkt als goed voorbeeld voor andere scholen. Het beleidsstuk hieromtrent is te vinden op de website (vindplaats: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/beleid-burgerschap/).

Nieuw is een uitleganimatie die we in het kader hiervan hebben ontwikkeld en graag met u delen: https://www.youtube.com/watch?v=qqBUC7Bz3wA. Deze uitleganimatie is ook te vinden op onze website: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/actief-burgerschap/.

Terugblik: enige tijd geleden hebben we onze eerste uitleganimatie omtrent het anti-pestprotocol met u gedeeld. (Vindplaats: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/anti-pesten/)
Vooruitblik: in de loop van volgende week verwachten we onze derde uitleganimatie met u te kunnen delen. Deze zal gaan over het taalonderwijs op onze school.