Omroep- en geluidsinstallatie

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat we sinds een week of anderhalf een omroep- en geluidsinstallatie hebben. Graag wil ik u langs deze weg hier nader over berichten.

Omroepinstallatie

De omroepinstallatie hebben we aangeschaft om per groep, aantal groepen of schoolbreed (belangrijke) mededelingen te kunnen doen maar ook om dagelijks gezamenlijk te openen en/of af te sluiten met een hadieth van de profeet of koranvers. Verder wordt de omroepinstallatie dagelijks gebruikt voor de adhaan. In de maand Ramadan (en wellicht ook daarna) draaien we ook de koran voor aanvang van de lessen af. Deze investering komt derhalve inchallah vooral onze identiteit ten goede.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie gaat op gezette tijden af en in onderstaande de dagindeling:

TijdenActiviteiten
8.40Kinderen dienen in de groep aanwezig te zijn. Schooldeur wordt om 8.37 geopend.
8.45
De lessen vangen aan. Ouders wordt verzocht het schoolgebouw te verlaten. Kinderen die na de tweede bel de groep binnenlopen zijn te laat.
10.15
Begin fruitkwartier: ouders wordt verzocht om, in het kader van gezonde voeding, hun kinderen fruit mee te geven.
10.30
Einde fruitkwartier.
11.45
Kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun eten en drinken te nuttigen. Ook hier het verzoek om vooral gezonde voeding mee te geven.
11.55
De kinderen begeven zich naar het schoolplein.
12.25
Einde pauzetijd. De Optimist pauzeert vanaf 12.30 en met elkaar is afgestemd de pauze van Al Ihsaan 5 minuten eerder te doen aanvangen en eindigen.
15.00
Einde schooldag: de kinderen begeven zich – vergezeld door de leerkracht – naar in ieder geval de schooldeur.
15.15
Alle kinderen dienen opgehaald te zijn. Kinderen mogen zich niet op school begeven, ook niet als strafmaatregel van de leerkracht.

Op de woensdag eindigt de schooldag om 13.00 uur en is er geen pauze, wel een fruitkwartier.

De nu beschikbare geluiden verdienen overigens niet onze voorkeur maar het is voor nu helaas niet anders. Op termijn verwachten we aangenamere geluiden of zelfs ingesproken berichten.