Regiegroep ouderparticipatie

ouderparyDe “Regiegroep ouderparticipatie” is een nieuw ontwerp van hetgeen we voorheen de ouderraad noemden. Ouders zijn medio juni uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden middels onderstaande brief waar ook informatie te vinden is over de invulling van deze nieuwe geleding.

Brief “Regiegroep Ouderparticipatie”

De “Regiegroep ouderparticipatie” in wording heeft inmiddels een pagina op de website waar na de verkiezingen en de voorlichtingsbijeenkomst de namen van de nieuwe leden van de regiegroep kenbaar gemaakt worden en nieuwe informatie gedeeld zal worden: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/regiegroep-ouderparticipatie/