Inname boeken bibliotheek

bib

Sinds afgelopen maart is de uitleen van boeken vanuit de mediatheek van start gegaan. In samenwerking met een aantal hulpmoeders is er een uitleenrooster opgesteld en hebben de leerlingen wekelijks een boek kunnen lenen. We zijn de hulpmoeders dankbaar voor hun inzet. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar hulpouders. U kunt u opgeven bij juf Khadija (groep 8) en/of juf Miranda (groep 2).

Om een voorspoedige overgang naar het volgende schooljaar te bewerkstelligen zullen de hulpmoeders vanaf deze week starten met het innemen van alle boeken. De collectie boeken zal deels gewisseld worden met een nieuwe collectie boeken van de openbare bibliotheek. De verwachting is dat dit enkele weken kan duren. Om deze reden is het van belang dat alle boeken uiterlijk 15 juni 2016 ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van uw kind.

Wij zullen de uitleen volgend schooljaar in-sha’Allah voortzetten en hopen op veel leesplezier voor alle leerlingen.

De stuurgroep Mondelinge taalvaardigheid en lezen