vergaderdata

De raad vergadert in het schooljaar 2017-2018 zes keer op de hieronder te noemen data, zoals dit ook in de jaarkalender is opgenomen:

  • 07-09-2017 17.30 – 19.30 uur
  • 26-10-2017 17.30 – 19.30 uur
  • 14-12-2017 17.30 – 19.30 uur
  • 15-02-2018 17.30 – 19.30 uur
  • 19-04-2018 15.30 – 17.30 uur (deze datum wijkt af van de jaarkalender)
  • 21-06-2018 17.30 – 19.30 uur