vergaderdata

De raad vergadert in het schooljaar 2017-2018 zes keer op de hieronder te noemen data, zoals dit ook in de jaarkalender is opgenomen:

    • 07-09-2017 17.30 – 19.30 uur
    • 26-10-2017 17.30 – 19.30 uur
    • 14-12-2017 17.30 – 19.30 uur

(Dit overleg is geannuleerd en wordt op een nader te bepalen moment ingepland.)

  • 15-02-2018 17.30 – 19.30 uur
  • 19-04-2018 15.30 – 17.30 uur
  • 21-06-2018 17.30 – 19.30 uur