Aanmelden Nieuwsbrief

Op onze school communiceren wij middels Digiduif. De nieuwsbrieven worden ook met digiduif verstuurd. Heeft u nog geen digiduif? Loop dan binnen bij de administratie. Wij helpen u graag!