Alle berichten van kmouhmouh

Schoolreis

 Donderdag 12 mei 2016 is het zover: de leerlingen gaan op schoolreis! Onze bestemming voor groep 1 t/m 3 is het Linneaushof en groep 4 t/m 8 gaan naar Hellendoorn. Uw kind moet op de normale begintijd op school zijn. De bussen voor de bovenbouw vertrekken om 08.30 uur en voor de onderbouw is de vertrektijd om 08.45. Wees dus op tijd! De bussen vertrekken vanaf de australiëlaan!

De onderbouw zal rond 16.00 uur terug zijn op school. De bovenbouw zal naar verwachting om 16.30 terug zijn. Houdt u er rekening mee dat we misschien niet precies om deze tijd terug zullen zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen goede en lekker zittende schoenen aan hebben deze dag en makkelijke kleding. Houdt u ook het weerbericht in de gaten i.v.m. regenkleding. (We hopen natuurlijk op mooi weer!) Voor de allerjongste kinderen geldt: een extra broek en onderbroek in een plastic zakje voor de zekerheid.

De leerlingen lopen samen met een begeleider in een groepje door het park. Deze begeleiders zullen goed voor uw kinderen zorgen. Bespreekt u ook thuis vooraf wat er die dag te wachten staat en waar uw kind zich op kan verheugen. Op school zullen wij bespreken wat we van de leerlingen verwachten.

Sportdag

In de nieuwsbrief is hier reeds over gecommuniceerd. Bij dezen de geactualiseerde data: de sportdag voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) staat gepland voor 26 mei 2016. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat een paar weekjes later: 15 juni 2016.

Veiligheidsbeleid

Wij willen een veiligheidsvragenlijst afnemen bij ouders om zicht te krijgen op hoe ouders aankijken tegen het veiligheidsbeleid op school. Daarbij willen we gebruik maken van de mogelijkheid die het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) ons biedt.  Dit houdt in dat wij uw e-mailadres aan dit instituut moeten doorgeven zodat u een code kan ontvangen om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden anoniem afgenomen en verwerkt. De e-mailadressen van de ouders worden enkel gebruikt om de uitnodiging en toegang tot de vragenlijst te versturen. Deze e-mailadressen worden na de afnamedoor het betreffende instituut verwijderd.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen deel nemen aan dit onderzoek. Als u niet wenst dat uw e-mailadres doorgegeven wordt, dan horen wij dat graag van u. Zonder tegenbericht gaan wij ervanuit dat u hiermee instemt. Graag uiterlijk woensdag a.s. (11 mei 2016) ons hiervan in kennis te stellen. Bij voorbaat dank!

Openingsfeest Al Hambra

Beste ouders, verzorger,

Assalamoe alaikoem,

Na maanden op en neer te hebben gereden en na lang wachten hebben we eindelijk een mooi gebouw waar we allen heel trots op zijn. Zoals eerder aangegeven zullen we dit (groots) vieren. Vrijdag 22 april 2015 is het dan zo ver! U bent van harte uitgenodigd om dit heugelijke moment met ons te delen!

Team Al Hambra