Veiligheidsbeleid

Wij willen een veiligheidsvragenlijst afnemen bij ouders om zicht te krijgen op hoe ouders aankijken tegen het veiligheidsbeleid op school. Daarbij willen we gebruik maken van de mogelijkheid die het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) ons biedt.  Dit houdt in dat wij uw e-mailadres aan dit instituut moeten doorgeven zodat u een code kan ontvangen om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden anoniem afgenomen en verwerkt. De e-mailadressen van de ouders worden enkel gebruikt om de uitnodiging en toegang tot de vragenlijst te versturen. Deze e-mailadressen worden na de afnamedoor het betreffende instituut verwijderd.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen deel nemen aan dit onderzoek. Als u niet wenst dat uw e-mailadres doorgegeven wordt, dan horen wij dat graag van u. Zonder tegenbericht gaan wij ervanuit dat u hiermee instemt. Graag uiterlijk woensdag a.s. (11 mei 2016) ons hiervan in kennis te stellen. Bij voorbaat dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.