Uitbreiding Schoolgebouw Al Hambra

Momenteel zijn wij druk in gesprek met de gemeente Utrecht omtrent de uitbreiding van ons schoolgebouw. De groeiende populariteit en waardering voor onze school brengt met zich mee dat wij inmiddels te kampen hebben met ruimte tekort. Wij hopen u op kort termijn meer informatie te kunnen geven over de aanstaande uitbreiding. 

Ouderbetrokkenheid

Dit schooljaar zijn heeft basisschool Al Hambra de basis gelegd voor educatief partnerschap met ouders. Er is vooral geïnvesteerd in contact, visieontwikkeling, structuur en hoe we invulling willen geven aan de ouderbetrokkenheid op onze school. Bent u benieuwd naar het resultaat hiervan? Bekijk dan onze beleidsplan ouderbetrokkenheid. Ga naar informatie – ouderbetrokkenheid.

Presentatiemiddag: Welkom Ramadan

Wilt u uw kind zien stralen op het podium? Kom dan naar de Ramadanopening! Op 29 mei 2017 komen alle groepen aan de beurt om iets leuks te zingen, spelen of te presenteren in het kader van het aanbreken van de Ramadan. Het tijdstip volgt nog.

Tot dan in sha Allaah.

ramadan-mubarak

 

schoolreis 2017

Aanstaande woensdag, 24 mei 2017, gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar pretpark Julianatoren. Wij hebben er al heel veel zin in. Houd u er rekening mee dat uw kind op tijd is? We vertrekken om 8.45 uur en verwachten uiterlijk 17.00 (afhankelijk van het verkeer) op school te worden ontvangen door alle ouders!

Vragen? Neem contact op met de groepsleerkracht.

naamloos

Schoolreis

 Donderdag 12 mei 2016 is het zover: de leerlingen gaan op schoolreis! Onze bestemming voor groep 1 t/m 3 is het Linneaushof en groep 4 t/m 8 gaan naar Hellendoorn. Uw kind moet op de normale begintijd op school zijn. De bussen voor de bovenbouw vertrekken om 08.30 uur en voor de onderbouw is de vertrektijd om 08.45. Wees dus op tijd! De bussen vertrekken vanaf de australiëlaan!

De onderbouw zal rond 16.00 uur terug zijn op school. De bovenbouw zal naar verwachting om 16.30 terug zijn. Houdt u er rekening mee dat we misschien niet precies om deze tijd terug zullen zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen goede en lekker zittende schoenen aan hebben deze dag en makkelijke kleding. Houdt u ook het weerbericht in de gaten i.v.m. regenkleding. (We hopen natuurlijk op mooi weer!) Voor de allerjongste kinderen geldt: een extra broek en onderbroek in een plastic zakje voor de zekerheid.

De leerlingen lopen samen met een begeleider in een groepje door het park. Deze begeleiders zullen goed voor uw kinderen zorgen. Bespreekt u ook thuis vooraf wat er die dag te wachten staat en waar uw kind zich op kan verheugen. Op school zullen wij bespreken wat we van de leerlingen verwachten.

Sportdag

In de nieuwsbrief is hier reeds over gecommuniceerd. Bij dezen de geactualiseerde data: de sportdag voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) staat gepland voor 26 mei 2016. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat een paar weekjes later: 15 juni 2016.

Veiligheidsbeleid

Wij willen een veiligheidsvragenlijst afnemen bij ouders om zicht te krijgen op hoe ouders aankijken tegen het veiligheidsbeleid op school. Daarbij willen we gebruik maken van de mogelijkheid die het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) ons biedt.  Dit houdt in dat wij uw e-mailadres aan dit instituut moeten doorgeven zodat u een code kan ontvangen om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden anoniem afgenomen en verwerkt. De e-mailadressen van de ouders worden enkel gebruikt om de uitnodiging en toegang tot de vragenlijst te versturen. Deze e-mailadressen worden na de afnamedoor het betreffende instituut verwijderd.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen deel nemen aan dit onderzoek. Als u niet wenst dat uw e-mailadres doorgegeven wordt, dan horen wij dat graag van u. Zonder tegenbericht gaan wij ervanuit dat u hiermee instemt. Graag uiterlijk woensdag a.s. (11 mei 2016) ons hiervan in kennis te stellen. Bij voorbaat dank!